БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Скален игловръх

Alyssum saxatile

Снимки на Скален игловръх (Alyssum saxatile)

Alyssum saxatile Alyssum saxatile Alyssum saxatile Alyssum saxatile Alyssum saxatile Alyssum saxatile

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Скален игловръх.


Латинско име

Alyssum saxatile L. - чете се "алисум саксатиле". Среща се и под името Aurinia saxatilis.


Природозащитен статут и заплахи

Скалният игловръх НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Скалният игловръх е многогодишно туфесто тревисто растение, понякога полухраст, покрито със звездовидни власинки. Стъблата високи до 20 cm, прости или разклонени. Венчелистчетата на цветовете са дълги 4-5 mm. Плодовете са голи (без власинки), 5-5.5 mm широки. Цъфти март-юни[1].


Местообитание

Расте по скали[2].


Разпространение в България

Намиран е в цялата страна[3].


Общо разпространение

Централна, Южна и Източна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия[4].


Значение

Скалният игловръх е растение с високи украсни (декоративни) качества. Едно от най-добрите декоративни растения за изкуствени скални групи, а също и медоносно растение[5].Източници на информация

[1] Стоянов, Н. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том IV, София.

[2] Стоянов, Н. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том IV, София.

[3] Стоянов, Н. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том IV, София.

[4] Стоянов, Н. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том IV, София.

[5] Стоянов, Н. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том IV, София.


Alyssum saxatile in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2017 BGflora.net