БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Стенен игловръх

Alyssum murale

Снимки на Стенен игловръх (Alyssum murale)

Alyssum murale Alyssum murale Alyssum murale Alyssum murale Alyssum murale Alyssum murale Alyssum murale

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Стенен игловръх.


Латинско име

Alyssum murale Waldst. & Kit. - чете се "алисум мурале". "Murale" на латински означава "стенен", от където е и изведено българското име на вида.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Стенният игловръх е многогодишно туфесто тревисто растение. Коренището е дебело, дървенисто, силно разклонено. Стъблата са високи от 8 до 60 cm, многобройни, изправени, при основата си без стерилни листни розетки, в долната си част дървенисти, покрити с прилегнали или разперени звездовидни власинки, облистени до съцветието. Приосновните листа събрани в гъста розетка, лопатовидни, целокрайни, опадващи по време на цъфтежа. Стъбловите листа са дълги са от 10 до 20 mm дълги и 3-6 mm широки, обратно овално ланцетни, клиновидно изтънени, на върха си заострени или тъпи, отгоре зелени и както стъблата и розетковите листа покрити с прилегнали или разперени редки власинки, а отдолу са сребърнобели, гъсто покрити със звездовидни власинки, в пазвите със стерилни листни розетки. Съцветията са щитовидни, гъсти, дълги от 5 до 15 cm. Венчелистчетата са дълги от 2 до 3,5 mm, златистожълти, закръглени и изведнъж стеснени в нокът. Шушулчиците са 2,5 до 4,8 mm в диаметър, сплеснати, покрити със звездовидни власинки, кръгли, елиптични, по-рядко обратно яйцевидни, до обратно сърцевидни. Цъфти април-юли[1].


Местообитание

По сипеи и каменисти поляни, най-често върху варовици и андезити, предимно в предпланините и планините[2].


Разпространение в България

В цялата страна между 0 и 1000 м надморска височина[3].


Общо разпространение

Централна и Южна и Източна Европа, Северна Африка, Кавказ и Югозападна Азия[4].


Значение

Стенният игловръх се използва като декоративно растение.

Растението натрупва избирателно в надземните си части никел, магнезий и други метали, поради което се разглежда като вид, който може да се използва за почистване на терени замърсени с метали, а също и за добив на метали по екстензивен начин. С тази цел е пренесен в САЩ (щата Орегон), но опитите за добив на никел чрез растението са оценени като икономически неизгодни. Междувременно, по време на опитите, растението е излязло от контрол и се е разпространило в естествени местообитания, поради което понастоящем там се смята за нежелан инвазивен вид[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.

[2] Стоянов, 1970. Пос. източник.

[3] Стоянов, 1970. Пос. източник.

[4] Стоянов, 1970. Пос. източник.

[5] The Oregon Encyclopedia.


Alyssum murale in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2020 BGflora.net