БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пирински игловръх

Alyssum cuneifolium ssp. pirinicum

Снимки на Пирински игловръх (Alyssum cuneifolium ssp. pirinicum)

Alyssum cuneifolium ssp. pirinicum Alyssum cuneifolium ssp. pirinicum Alyssum cuneifolium ssp. pirinicum Alyssum cuneifolium ssp. pirinicum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Пирински игловръх.


Латинско име

Alyssum cuneifolium ssp. pirinicum Stoj. & Acht. - видовото наименование се чете "алисум кунеифолиум", а подвидовото (ssp.) "пириникум".


Природозащитен статут и заплахи

Защитен вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие в Червена книга на НР България, том 1 с категория "рядък" и в Червена книга на Република България (2015) с категория "застрашен". Опасност за вида е туристическата дейност. Подвидът е локален ендемит.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение - покрито със звездовидни власинки, които са с 10 и повече лъча. Височината на цъфтящите растения е от 5 до 15 см. Цъфти юни-август.


Местообитание

Каменисти и скалисти варовити места във високопланинския пояс.


Разпространение в България

Пирин.


Общо разпространение

Расте единствено в България.Alyssum cuneifolium ssp. pirinicum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net