БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Борзеанов игловръх

Alyssum borzaeanum

Снимки на Борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum)

Alyssum borzaeanum Alyssum borzaeanum Alyssum borzaeanum Alyssum borzaeanum Alyssum borzaeanum Alyssum borzaeanum Alyssum borzaeanum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Борзеанов игловръх.


Латинско име

Alyssum borzaeanum E. I. Nyarady - чете се "алисум борзеанум".


Природозащитен статут и заплахи

Защитен вид - включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Опасност за вида е унищожаване на местообитанията му при разкриване на кариери.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение - покрито със звездовидни власинки. Височината на цъфтящите растения е от 6 до 25 см. С многобройни стерилни (нецъфтящи) издънки. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

Варовити скали[2].


Разпространение в България

Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Тунджанската хълмиста равнина[3].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Alyssum borzaeanum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2018 BGflora.net