БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Скална етионема

Aethionema saxatile

Снимки на Скална етионема (Aethionema saxatile)

Aethionema saxatile Aethionema saxatile Aethionema saxatile Aethionema saxatile Aethionema saxatile Aethionema saxatile Aethionema saxatile Aethionema saxatile

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Скална етионема.


Латинско име

Aethionema saxatile (L.) R. Br. - чете се "етионема саксатиле".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение високо 5-20 cm. Долните листа обратнояцевидни или продълговати, тъпи. Плодовете са 6-9 mm в диаметър. Цъфти април-септември[1].


Местообитание

Варовити места[2].


Разпространение в България

Видът е установен в следните флористични райони: Предбалкан, Стара Планина, Знеполски район, Западни гранични планини, Долината на Струма, Родопи, Тракийска низина, Пирин, Рила, Беласица и Славянка[3].


Значение

Скалната етионема е декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.Aethionema saxatile in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net