БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопско омразниче

Onosma rhodopea

Снимки на Родопско омразниче (Onosma rhodopea)

Onosma rhodopea Onosma rhodopea Onosma rhodopea Onosma rhodopea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Родопско омразниче.


Латинско име

Onosma rhodopea Velen. - чете се "оносма родопеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двугодишно тревисто растение високо от 15 до 60 cm. Цветовете са дълги от 2,5 до 4 cm. Цъфти през месеците май - юли[1].


Местообитание

Сухи тревисти места[2].


Разпространение в България

Видът е установен в следните флористични райони: Славянка, Пирин (юг), Родопи (средни) и Тракийска низина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте само на Балканския полуостров[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

Onosma rhodopea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net