БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Усойничево омразниче

Onosma echioides

Снимки на Усойничево омразниче (Onosma echioides)

Onosma echioides Onosma echioides Onosma echioides Onosma echioides Onosma echioides Onosma echioides Onosma echioides Onosma echioides Onosma echioides Onosma echioides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Усойничево омразниче.


Латинско име

Onosma echioides L. - чете се "оно́зма ехио́идес"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Усойничево омразниче е многогодишно тревисто растение. Стъблата 10-40 cm високи. Целите растения са покрити с четинки, излизащи от звездовидно четенисти брадавички. Стъблените листа са дълги от 2 до 6 cm и са широки от 1 до 7 mm. Чашката е покрита с гъсти четинки излизащи от дългозвездовидни брадавички. Цъфти юни-юли3.


Местообитание

Сухи, тревисти и каменливи места4.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 докъм 1500 метра надморска височина5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.Onosma echioides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net