БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Неатостема - Neatostema apulum - снимка 3

Neatostema apulum

Цветове и листа на Неатостема (Neatostema apulum).

Снимано на 16 май 2017 г. в защитена местност "Огняновско-Синитевски рид", община Пазарджик, Бесапарски ридове.


следваща снимка >>


Neatostema apulum
Снимка 3

<< предишна снимка


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net