БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Неатостема

Neatostema apulum

Снимки на Неатостема (Neatostema apulum)

Neatostema apulum Neatostema apulum Neatostema apulum Neatostema apulum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Неатостема.


Латинско име

Neatostema apulum (L.) I. M. Johnst - чете се "неатосте́ма а́пулум"1. Среща се и под синонима Lithospermum apulum.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Неатостемата е едногодишно тревисто растение, достигащо височина от 5 до 25 cm. Венчетата на цветове са яркожълти, 6-8 mm дълги, отвън и вътре в тръбицата покрити с прилегнали копринести власинки. Орехчетата са продълговато-яйцевидни, островърхи, светлокафяви, гладки или с брадавички. Цъфти през месеците март - май2.


Местообитание

Сухи, тревисти места3.


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Неатостемата по флористични райони (оцветените в сиво)4:

Neatostema apulum

Между 0 и 1000 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Южна и Югоизточна Европа, Средиземноморие и Югозападна Азия (Мала Азия)6.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

6 Андреев, Н. & Д. Пеев. 2012. Флора на Народна Република България, том XI, издателство на БАН, София.

Neatostema apulum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2023 BGflora.net