БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Неатостема

Neatostema apulum

Снимки на Неатостема (Neatostema apulum)

Neatostema apulum Neatostema apulum Neatostema apulum Neatostema apulum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Неатостема.


Латинско име

Neatostema apulum (L.) I. M. Johnst - чете се "неатостема апулум". Среща се и под синонима Lithospermum apulum.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Неатостемата е едногодишно тревисто растение, достигащо височина от 5 до 25 cm. Венчетата на цветове са яркожълти, 6-8 mm дълги, отвътре и вътре в тръбицата покрито с прилегнали копринести власинки. Орехчетата са продълговато-яйцевидни, островърхи, светлокафяви, гладки или с брадавички. Цъфти през месеците март - май[1].


Местообитание

Сухи, тревисти места[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Неатостемата по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Neatostema apulum

Между 0 и 1000 метра надморска височина[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

Neatostema apulum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net