БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Критска наумка

Cynoglossum creticum

Снимки на Критска наумка (Cynoglossum creticum)

Cynoglossum creticum Cynoglossum creticum Cynoglossum creticum Cynoglossum creticum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Критска наумка.


Латинско име

Cynoglossum creticum Mill. - чете се "циноглосум кретикум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Критската наумка е двугодишно тревисто растение. Стъблото е високо от 20-70 cm. Венчето е светлосиньо, с по-тъмни сини мрежести жилки. Зрелите орехчета с равномерно изпъкнала външна повърхност и без задебелен ръб. Цъфти май-юни[1].


Местообитание

Сухи, каменисти и тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, между 0 и 1000 метра надморска височина[3].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие". София.

Cynoglossum creticum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net