БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гол меденик

Cerinthe glabra

Снимки на Гол меденик (Cerinthe glabra)

Cerinthe glabra Cerinthe glabra Cerinthe glabra Cerinthe glabra

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гол меденик, Алпийски меденик.


Латинско име

Cerinthe glabra Mill. - чете се "церинте глабра". Среща се и като Cerinthe alpina.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно синкавозелено голо растение. Стъблата са изправени, при основата си с безстъблени листни розетки. Листата в розетките едри, 10-30 cm дълги, обратно лопатовидни, тъпи, постепенно стеснени в дръжки. Стъблените листа са продълговати, 4-10 cm дълги и до 4 cm широки, най-горните сърцевидно-яйцевидни, обхващащи стъблото. Чашката на цветовете почти до основата си разсечена на 5 нееднакви дяла. Венчето тръбесто, 9-16 mm дълго, само в горния си край е разсечено на 5 къси, овални, завити назад жълти или виолетови зъбци, тръбицата му е бледожълта. Стълбчето е нишковидно, стърчащо над венчето. Цъфти юли – август[1].


Местообитание

Каменисти места и скални поляни[2].


Разпространение в България

Планините Витоша, Рила, Пирин[3] и Централна Стара планина[4].

Расте от 1500 до 2500 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

В планините Юра, Алпи, Апенини, Карпати, Балкански полуостров, Кавказ[6].


Значение

Лечебно растение; листата му се употребяват като зеленчук[7].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Stoyan Stoyanov & Yulian Marinov. 2016. Reports 145–151. In: New floristic records in the Balkans: 31. Phytologia Balcanica 22 (3): 429 – 467, Sofia.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[6] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[7] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

Cerinthe glabra in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net