БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Стрибърниева айважива - Alkanna stribrnyi - снимка 3

Alkanna stribrnyi

Общ изглед на Стрибърниева айважива (Alkanna stribrnyi).

Снимано на 13 април 2006 г. на Новоселко - Кричимски рид, Бесапарски ридове.


<< предишна снимка


Alkanna stribrnyi
Снимка 3

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

ban