БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бяла елша

Alnus incana

Снимки на Бяла елша (Alnus incana)

Alnus incana Alnus incana Alnus incana Alnus incana Alnus incana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бяла елша, Сива елша.


Латинско име

Alnus incana (L.) Moench - чете се "алнус инкана".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Листопадно дърво, което достига височина до 20 m. Най-ясният отличителен белег на Бялата елша от другия дървесен вид от рода - Черната елша са листата. Докато при Черната елша на върха са вдлъбнати, при Бялата елша са заострени. Цъфти март-април[1].


Местообитание

Край реки и потоци[2].


Разпространение в България

В планините Стара планина, Витоша, Осогово, Рила, Родопи; от 600 до 1400 метра надморска височина[3].


Значение

Горскостопанско и багрилно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Alnus incana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net