БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Красив чернокос

Telekia speciosa

Снимки на Красив чернокос (Telekia speciosa)

Telekia speciosa Telekia speciosa Telekia speciosa Telekia speciosa Telekia speciosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Красив чернокос.


Латинско име

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. - чете се "телекиа специоза".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Красивият чернокос е многогодишно тревисто растение, което достига височина от 1 m до 2 m. Горните листа са приседнали, средните и долните са с дръжки. Цветните кошнички са с диаметър от 2 до 6 cm. Езичестите цветове са широки около 1 mm. Плодът е без хвърчилка. Цъфти юни-септември[1].

Видът често се бърка с известната билка Бял оман (Inula helenium), от който се различава по това, че при Белия оман стъблените листа са без дръжки и обхващат стъблото, а отдолу са покрити с гъсто бяло окосмяване, докато при Красивият чернокос стъблените листа са с дръжки и отдолу са без бяло окосмяване. Също така при Белия оман плодовете са с хвърчилка, а при Чернокоса без[2].


Местообитание

Влажни сенчести места и край потоци[3].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Красивия чернокос по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Telekia speciosa

Расте от 0 и 2000 метра надморска височина[5].


Значение

Лечебно растение[6].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] К. Методиев.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Telekia speciosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net