БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Скален спореж

Senecio rupestris

Снимки на Скален спореж (Senecio rupestris)

Senecio rupestris Senecio rupestris Senecio rupestris Senecio rupestris Senecio rupestris Senecio rupestris Senecio rupestris Senecio rupestris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Скален спореж.


Латинско име

Senecio rupestris Waldst. & Kit. - чете се "сене́цио рупе́стрис"[1]. Rupestris на латински означава "скален, скалист"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Скалният спореж двугодишно до многогодишно (рядко едногодишно) тревисто растение. От почти голо до слабо паяжиновидно влакнесто. Стъблата единични или няколко, 5-30 (60) см високи, изправени или в основата лежащи, разклонени; разклоненията повече или по-малко разперени встрани. Листата 1,5-10 см дълги, 0,5-4 см широки, обратнояйцевидни до елиптично продълговати, отгоре голи, отдолу обикновено паяжиновидно влакнести; долните най-често дълбоко перестонаделени с доста отдалечени дялове, стесняващи се в крилата дръжка, дълга до 4 см; горните повече или по-малко перестонаделени, стъблообхващащи, с ушички в основата; понякога всички листа само дълбоко назъбени. Кошничките в цъфтеж 15-25 мм в диаметър, няколко до много, събрани в рехаво, неправилно щитовидно съцветие. Обвивката 7-8 мм дълга, 5-8 мм широка, широко цилиндрична. Присъцветните листчета 5-13, 2-2,5 мм дълги, 0,2-0,5 мм широки, ланцетни, покриващи обвивката до около 1/3 от дължината ѝ, голи или разредено паяжиновидно влакнести, на върха обикновено черно обагрени и с кичур от власинки. Обвивните листчета около 20-24, 7-8 мм дълги, около 1 мм широки, ланцетни до тяснотриъгълни, голи, обикновено черно обагрени на върха си и с кичур от власинки. Езичестите цветове 10-14, 10-12 мм дълги, 2-3 мм широки, ярко жълти. Плодосемките 2-3 мм дълги, цилиндрични, кафяви, обикновено влакнести между ребрата. Хвърчилката 5-6 мм, бяла. Цъфти май-август[3].


Местообитание

По влажни до сухи тревисти и каменисти места, сипеи и чакълести места[4].


Разпространение в България

В планините Предбалкан, Западна и Средна Стара планина, Витошки район, Западни гранични планини (Осоговска планина), Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Западна Средна гора, Западни и Средни Родопи, от (500) 1400 докъм 2200 (2500) м надм. височина[5].


Общо разпространение

Централна и Южна Европа, Северозападна Африка. Натурализирано в Западна и Северна Европа[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Владимир Владимиров. 2012. В: Флора на Република България. том XI, академично издателство "Проф. Марин Дринов", София.

[4] Владимир Владимиров. 2012. Пос. източник.

[5] Владимир Владимиров. 2012. Пос. източник.

[6] Владимир Владимиров. 2012. Пос. източник.


Senecio rupestris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net