БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горски спореж

Senecio nemorensis

Снимки на Горски спореж (Senecio nemorensis)

 Senecio nemorensis  Senecio nemorensis  Senecio nemorensis  Senecio nemorensis  Senecio nemorensis  Senecio nemorensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горски спореж, Дъбравен спореж.


Латинско име

Senecio nemorensis L. - чете се "сене́цио неморе́нзис"1. Nemorensis означава "горски", откъдето е изведено и българското име2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Горският спореж е многогодишно тревисто растение. Стъблата изправени, високи от 40 до 200 cm, на върха обикновено разклонени, облистени до съцветието. Листата са с ланцетна до яйцевидна форма, до 20 cm дълги и до 7 cm широки, заострени. Горните листа са без дръжка, повече или по-малко обхващащи стъблото с основата си. Цветните кошнички са с диаметър от 1,8 до 2,5 cm и са събрани на върха на стъблото в щитовидно съцветие. Езичестите цветове са жълти, обикновено 5 на брой. Цъфти юли - септември3, 4.


Местообитание

Гори и горски поляни и каменисти места в хвойновите храсталаци в планинския и високопланинския пояс5.


Разпространение в България

В планините: Стара планина (западни и средни), Осогово, Витоша, Пирин, Рила, Средна гора и Родопи (средни) и в Знеполския флористичен район; от 1800 до 2800 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Европа, Сибир, Далечния Изток, Средна Азия, Монголия, Североизточен Китай7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

4 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

7 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Senecio nemorensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net