БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Македонски спореж

Senecio macedonicus

Снимки на Македонски спореж (Senecio macedonicus)

Senecio macedonicus Senecio macedonicus Senecio macedonicus Senecio macedonicus Senecio macedonicus Senecio macedonicus Senecio macedonicus Senecio macedonicus Senecio macedonicus Senecio macedonicus Senecio macedonicus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Македонски спореж.


Латинско име

Senecio macedonicus Griseb. - чете се "сене́цио мацедо́никус"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Македонският спореж е многогодишно тревисто растение, високо от 0,6 до 1,5 m. Листата са целокрайни или назъбени. Цветните кошнички с диаметър 2-4 cm. Стъблото разклонено, на върха кошничките събрани в сенник. Плодовете покрити с власинки. Цъфти юни-август3.


Местообитание

В разредени ксерофилни гори и храсталаци, по сухи скалисти, каменисти и тревисти места, на варовик4.


Разпространение в България

Западна Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Славянка, Средни и Източни Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, от 200 докъм 1600 (1800) м надморска височина5.


Общо разпространение

Според Флора на Република България, том XI, Македонският спореж расте в България, Гърция и европейската част на Турция6, но според Euro+Med Plantbase освен в България и Гърция е намиран и в Северна Македония, докато разпространението му в Европейска Турция е под въпрос:

Карта на общото разпространение на Македонския спореж, според Euro+Med Plantbase7:

Senecio macedonicusВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Владимиров, В. 2012. В: Флора на Република България, том XI, София.

5 Владимиров, В. 2012. Пос. източник.

6 Владимиров, В. 2012. Пос. източник.

7 Greuter, W. (2006+): Compositae (pro parte majore). – In: Greuter, W. & Raab-Straube, E. von (ed.): Compositae. Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. - посетен на 14 август 2023 г.Senecio macedonicus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net