БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Еруколистен спореж

Senecio erucifolius

Снимки на Еруколистен спореж (Senecio erucifolius)

Senecio erucifolius Senecio erucifolius Senecio erucifolius Senecio erucifolius Senecio erucifolius Senecio erucifolius Senecio erucifolius

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Еруколистен спореж, Еруколистна якобеа.


Латинско име

Senecio erucifolius L. - чете се "сенецио еруцифолиус". В последно време се среща под името Jacobaea erucifolia.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Еруколистният спореж е многогодишно тревисто растение, високо от 50 до 100 cm. Листата са пересто-разделени. Цветните кошнички в цъфтеж (заедно с езичестите цветове) са с диаметър 2-2,5 cm. Външните обвивни листчета 2 пъти по-къси от вътрешните. Плодовете са покрити с власинки. Цъфти юли-септември[1].


Местообитание

Влажни гори, храсталаци и ливади[2].


Разпространение в България

Расте в цялата страна от морското равнище докъм 600 (1600) метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа (без крайните северни и западни части), Кавказ, Сибир, Средна и Югозападна Азия[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Владимиров, В. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.

[4] Владимиров, В. 2012. Пос. източник.


Senecio erucifolius in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net