БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Слънчогледов спореж

Senecio doronicum

Снимки на Слънчогледов спореж (Senecio doronicum)

Senecio doronicum Senecio doronicum Senecio doronicum Senecio doronicum Senecio doronicum Senecio doronicum Senecio doronicum Senecio doronicum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Слънчогледов спореж, Гладък спореж.


Латинско име

Senecio doronicum (L.) L. - чете се "сене́цио доро́никум"[1]. Видовото име doronicum произхожда от родовото име на растенията от род Див слънчоглед[2], поради приликата му с тях.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Слънчогледовят спореж е многогодишно тревисто растение. Коренището късо, разклонено. Стъблата 10-40 см високи, изправени, неразклонени, голи или покрити с разпръснати жлезисти и прости власинки, понякога само под кошничките гъсто-паяжиновидновлакнести. Листата повече или по-малко кожести, сивозелени в свежо състояние, от двете страни голи или с редки до умерено гъсти къси жлезисти и редки паяжиновидни власинки, по ръба и средната жилка отдолу с къси жлезисти власинки; приосновните листа 2-12 см дълги, 0,3-3 см широки, елиптични, дребноназъбени до почти целокрайни, рядко с по-едри зъбци, обикновено изсъхващи преди цъфтежа, на върха заострени, в основата клиновидно стеснени и преминаващи в дръжка, почти равна по дължина на петурата; долните стъблови листа елиптични до елиптичноланцетни, с по-къси от приосновните листа дръжки; горните обикновено по-малобройни, линейноланцетни, приседнали. Кошничките по 1 (2-3) на брой върху стъблата, 30-50 мм широки. Обвивката 12-15 мм дълга, 12-15 мм широка, паничковидна. Присъцветните листчета 5-7, 5-10 мм дълги, 0,7-1 мм широки, дълги почти колкото обвивката или малко по-къси от нея, с разредени паяжиновидни и жлезисти власинки. Обвивните листчета 18-22, 6-10 мм дълги, 2-3 мм широки, линейноланцетни, на върха повече или по-малко дългоизточени, с тъмнокафяво или черно петно. Езичестите цветове 12-15 (20). 20-26 мм дълги, 3-4 мм широки, жълти. Плодосемките около 4,5 мм дълги, цилиндрични, голи. Хвърчилката 5-8,5 мм дълга, бяла. Цъфти юли-август[3].


Местообитание

По тревисти и скалисти места, из клекови и хвойнови храсталаци във високопланинския пояс[4].


Разпространение в България

В планините Средна Стара планина, Витоша, Рила, Пирин, от 1700 докъм 2800 м надм. височина[5].


Общо разпространение

Централна и Южна Европа[6].


Таксономични бележки

В България се среща подвидът Senecio doronicum subs. transylvanicus (Boiss.) Nyman[7]. В по-старите български източници видът се среща под латинското име Senecio glaberrimus (Rochel) Simonkai, с българско име Гладък спореж.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Владимир Владимиров. 2012. В: Флора на Република България. том XI, академично издателство "Проф. Марин Дринов", София.

[4] Владимир Владимиров. 2012. Пос. източник.

[5] Владимир Владимиров. 2012. Пос. източник.

[6] Владимир Владимиров. 2012. Пос. източник.

[7] Владимир Владимиров. 2012. Пос. източник.


Senecio doronicum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net