БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Воден спореж

Senecio aquaticus

Снимки на Воден спореж (Senecio aquaticus)

Senecio aquaticus Senecio aquaticus Senecio aquaticus Senecio aquaticus Senecio aquaticus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Воден спореж, Крайводна якобеа.


Латинско име

Senecio aquaticus Hill - чете се "сене́цио аква́тикус"1. Видовото име aquaticus означава "воден"2. Среща се и с имената Senecio erraticus, Jacobaea aquatica и Jacobaea erratica.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Водният спореж е двугодишно тревисто растение. Стъблата единични или по няколко, 30-200 см високи, често червеникави, обикновено разредено- паяжиновидновлакнести до почти голи, рядко гъсто-паяжиновидновлакнести, разклонени в областта на съцветието или понякога разклонени още в долната си част. Листата разредено-паяжиновидновлакнести до голи; приосновните и долните стъблови листа обикновено запазващи се по време на цъфтежа; петурата 5-7 см дълга, 2,5-3,5 см широка, цяла, назъбена, но най-често лировидна; дръжката обикновено дълга колкото петурата или малко по-дълга; средните и горните стъблови листа лировидни или перести, обикновено приседнали, полустъбло-обхващащи. Кошничките в цъфтеж 12-30 мм широки, събрани в рехаво щитовидно съцветие. Обвивките 4-5 мм дълги, 5-6 мм широки, паничковидни, рязко стеснени и преминаващи в дръжката. Присъцветните листчета 4-5 на брой, 1-1,5 мм дълги, около 0,5 мм широки, ланцетни, припокриващи обвивката до около ¼ от дължината ѝ. Обвивните листчета 12-15 на брой, 4-5 мм дълги, 1-1,7 мм широки, широколанцетни до продълговаторомбични, с широк ципест ръб, по гръбната част зелени, с 3 жилки, рядко-паяжиновидновлакнести до голи, понякога само в основата с по-гъсто паяжиновидно овласяване. Езичестите цветове 12-14, 8-10 мм дълги, езичетата 4-6 мм дълги, около 2 мм широки, елипсовидни, лимоненожълти. Плодосемките около 1-1,5 мм дълги, голи, рядко вътрешните (на тръбестите цветове) с редки власинки, разположени предимно по петте главни ребра. Хвърчилката 2,5-4 мм, бяла до мръснобяла. Цъфти юни-септември3.


Местообитание

По влажни и мочурливи тревисти места, ливади, край потоци, реки, блата, канали, вторично като заплевелител в лозя и градини4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 1000 (1800) м надм. височина5.


Общо разпространение

Западна, Средна и Южна Европа, Югозападна Азия, Северозападна Африка6.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Владимиров, В. 2012. Флора на Република България, том XI, издателство на БАН, София.

4 Владимиров, В. 2012. Пос. източник.

5 Владимиров, В. 2012. Пос. източник.

6 Владимиров, В. 2012. Пос. източник.


Senecio aquaticus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net