БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мек кокеш

Scorzonera mollis

Снимки на Мек кокеш (Scorzonera mollis)

Scorzonera mollis Scorzonera mollis Scorzonera mollis Scorzonera mollis Scorzonera mollis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мек кокеш, Меколистен кокеш.


Латинско име

Scorzonera mollis Bieb. - чете се "скорзонера молис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Мекият кокеш е многогодишно тревисто растение, високо от 5 до 30 cm. Листата и стъблата са меко памучно напластени. Коренището е грудковидно задебелено. Плодът е гол или покрит с редки шипчета, равен или малко по-къс от хвърчилката. Цъфти през месеците март-май[1].


Местообитание

Тревисти места и ливади[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България, Черноморско крайбрежие, Странджа, Тракийска низина, Родопи (средни), Долината на Струма (южна), Долината на Места, Знеполски район, Пирин и Средна гора; от 0 до 1000 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Scorzonera mollis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2020 BGflora.net