БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Испански сколимус

Scolymus hispanicus

Снимки на Испански сколимус (Scolymus hispanicus)

Scolymus hispanicus Scolymus hispanicus Scolymus hispanicus Scolymus hispanicus Scolymus hispanicus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Испански сколимус. Видът е известен и с народното име "Четка"[1].


Латинско име

Scolymus hispanicus L. - чете се "сколимус хиспаникус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двугодишно тревисто растение високо от 15 до 60 cm. Повече или по-малко покрито с власинки. Плодовете с хвърчилка от 2-4 четинки. Цъфти юли - септември[2].


Местообитание

По сухи, тревисти и буренисти места[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Предбалкан, Знеполски район, Долината на Струма, Долината на Места, Родопи (средни и източни), Тракийска низина, Странджа и Тунджанска хълмиста равнина, от 0 до 1000 метра надморска височина[4].


Значение

Испанския сколимус е хранително и медицинско растение[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[5] Wikipedia.


Scolymus hispanicus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net