БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Високо горчивче

Picris altissima

Снимки на Високо горчивче (Picris altissima)

Picris altissima Picris altissima Picris altissima Picris altissima Picris altissima Picris altissima Picris altissima

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Високо горчивче.


Латинско име

Picris altissima Delile - чете се "пикрис алтисима".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Високото горчивче е едногодишно тревисто растение, високо от 10 до 90 cm. Периферните плодове са с хвърчилка от къси, грапави власинки, а вътрешните са с по-дълги и перести власинки. Цъфти май-август[1].


Местообитание

По тревисти места и в посеви[2].


Разпространение в България

Установяван е от 0 до 300 метра надморска височина[3].

Разпространение на Високо горчивче по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Picris altissima


Значение

Плевел[5].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.


Picris altissima in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban