БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кичурест пикномон

Picnomon acarna

Снимка на Кичурест пикномон (Picnomon acarna )

Picnomon acarna

(Щракнете върху снимката, за да я видите в по-голям размер)


Български имена

Кичурест пикномон.


Латинско име

Picnomon acarna (L.) Cass. - чете се "пикномон акарна".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблото е високо от 20 до 60 см, беловълнесто, крилато, бодливо. Външните обвивни листчета подобни на стъблените листа, с пересто разклонен бодил на върха. Цъфти юли - септември[1].


Местообитание

По сухи каменливи места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Дунавска равнина, Предбалкан, Черноморско крайбрежие, Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина, Източни и Средни Родопи, Долината на Места, Долината на Струма и Знеполски район. Между 0 и 1000 м. надморска височина[3].


Общо разпространение

Средиземноморието.Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Picnomon acarna in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net