БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Рилска жълтица

Leontodon rilaensis

Снимки на Рилска жълтица (Leontodon rilaensis)

Leontodon rilaensis Leontodon rilaensis Leontodon rilaensis Leontodon rilaensis Leontodon rilaensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Рилска жълтица.


Латинско име

Leontodon rilaensis Hayek - чете се "леонтодон рилензис". Среща се и под името L. riloensis.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Рилската жълтица е многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо от 5 до 25 cm, голо, под кошничката е надебелено и влакнесто и с 1-2 малки ланцетни люспички. Листата са линейни до ланцетни, голи (без власинки), целокрайни или с единични зъбчета по ръба. Цветните кошнички са разположени по една на върха на стъблото, с обвивка от спирално наредени черни листчета, покрити с дълги и къдрави черни власинки. Цветното легло между цветовете голо, без люспици. Цветовете езичести, портокаленожълти. Плодовете на върха си стеснени в по-късо от тях носче и с хвърчилка от пересто разклонени четинки. Цъфти през месеците (юли) август-октомври[1].


Местообитание

В мочурливите и торфените ливади и край езерата във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

Установен е в планините Рила, Пирин, Средна Стара планина и Витоша; между 2000 и 2500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Само в посочените български планини - български ендемит[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие". София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.


Leontodon rilaensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net