БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Белостъблен миск

Jurinea albicaulis

Снимки на Белостъблен миск (Jurinea albicaulis)

Jurinea albicaulis Jurinea albicaulis Jurinea albicaulis Jurinea albicaulis Jurinea albicaulis Jurinea albicaulis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Белостъблен миск.


Латинско име

Jurinea albicaulis Bunge - чете се "иуринеа албикаулис". В България расте подвидът Jurinea albicaulis Bunge, ssp. kilaea (Aznav.) Kozuharov.


Природозащитен статут и заплахи

Белостъбленият миск НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата високи от 35-70 cm. Листата отдолу бяло наплъстени. Плодовете голи, с надлъжни ребра. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Расте по песъчливи места[2]. По Черноморското крайбрежие расте по плажовете.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие (южно) и Тракийска низина[3].


Значение

Белостъбленият миск е растение с украсни (декоративни) качества.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Jurinea albicaulis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2017 BGflora.net

banner