БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Грапав оман

Inula aspera

Снимки на Грапав оман (Inula aspera)

Inula aspera Inula aspera Inula aspera Inula aspera Inula aspera Inula aspera Inula aspera

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Грапав оман.


Латинско име

Inula aspera Poir. - чете се "и́нула а́спера"1. Видовето име aspera означава "грапав"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Грапавият оман е многогодишно тревисто растение, високо от 25 до 75 cm. Листата с мрежести жилки, в основата сърцевидни и повече или по-малко обхващат стъблата, възтвърди, яйцевидни, късо заострени, ръбът им хрущялно назъбен, рядко целокраен. Цветните кошнички събрани в щитовидно съцветие. Цъфти юни-юли3.


Местообитание

Гори и храсталаци4.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 докъм 1000 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Грапавия оман6:

Inula aspera


Таксономични бележки

Грапавият оман в някои случаи се разглежда като подвид на Върболистния оман - Inula salicina subsp. aspera (Poir.) Hayek, а в други случаи като самостоятелен вид, но се отнася към друг род под името Pentanema asperum (Poir.) G.V.Boiko & Korniy.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Пос. източник.

6 Pentanema asperum (Poir.) G.V.Boiko & Korniy | Plants of the World Online | Kew Science.


Inula aspera in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net