БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Разсеяна рунянка

Hieracium sparsum

Снимки на Разсеяна рунянка (Hieracium sparsum)

Hieracium sparsum Hieracium sparsum Hieracium sparsum Hieracium sparsum Hieracium sparsum Hieracium sparsum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Разсеяна рунянка.


Латинско име

Hieracium sparsum Friv. - чете се "хиера́циум спа́рзум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Разсеяната рунянка е многогодишно тревисто растение, което не образува издънки (столони). Стъблото голо или слабо влакнесто, изправено, до 80 см високо, облистено. Листата отгоре голи или с редки власинки, по ръба и отдолу по жилките влакнести, долните широколанцетни до линейни, стеснени в крилата дръжка, целокрайни или слабо назъбени; стъблените листа много по-малки, линейни, при седнали. Съцветието метличесто. Външните обвивни листчета по-къси от вътрешните, почти голи. Цветовете жълти. Плодът 3-4,5 мм дълъг; ребрата в горния му край образуват пръстеновидно надебеление. Хвърчилката съставена от нееднакво дълги власинки. Цъфти юни - септември2.


Местообитание

Из тревистите и каменливите места във високопланинския и отчасти планинския пояс3.


Разпространение в България

Стара планина, Витоша, Рила, Родопи, Пирин, Западни гранични планини и Средна гора; между 1600 и 2800 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Алпи, Карпати, Балкански полуостров, Кавказ, Мала Азия5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

3 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

4 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Hieracium sparsum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net