БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Олимпийска рунянка

Hieracium olympicum

Снимки на Олимпийска рунянка (Hieracium olympicum)

Hieracium olympicum Hieracium olympicum Hieracium olympicum Hieracium olympicum Hieracium olympicum Hieracium olympicum Hieracium olympicum Hieracium olympicum Hieracium olympicum Hieracium olympicum Hieracium olympicum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Олимпийска рунянка.


Латинско име

Hieracium olympicum Boiss. (s. l.) - чете се "хиерациум олимпикум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Олимпийска рунянка е многогодишно тревисто растение. Стъблата изправени, високи 30-80 cm, с редки или гъсти звездовидни власинки и гъсти, разперени, груби прости власинки, дълги от 8 до 25 mm. Листата са от няколко до многобройни 20-200 mm дълги, продълговато-ланцетни, с груби, разперени, в основата си луковично задебелени прости власинки, по ръба с дребни жлезисти власинки. Кошничките обикновено многобройни; дръжките с присъцветници. Обвивката на кошничките широко цилиндрична 12-17 mm дълга; обвивните листчета широки, затъпени до заострени, обикновено с многобройни звездовидни власинки и с груби, прости нежлезисти власинки. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

Скалисти места[2].


Разпространение в България

Стара планина, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи, Тунджанска хълмиста равнина. Между 400 и 2000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански полуостров и Мала Азия[4].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[2] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[3] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[4] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.Hieracium olympicum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban