БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дъбравник (Воден коноп)

Eupatorium cannabinum

Снимки на Дъбравник (Eupatorium cannabinum)

Eupatorium cannabinum Eupatorium cannabinum Eupatorium cannabinum Eupatorium cannabinum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дъбравник, Див коноп, Воден коноп, Конопка, Дъбровник.


Латинско име

Eupatorium cannabinum L. - чете се "евпато́риум кана́бинум"[1].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дъбравникът е многогодишно тревисто растение, достигащо височина от 0,3 до 1,8 m. Листата са срещуположно разположени, дланевидно разсечени на 3 до 5 дяла. Цветовете са тръбести, розови, събрани по 4 до 6 в кошнички с диаметър 2-5 mm. Цъфти юни-октомври[2].


Местообитание

Влажни места[3].


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 1000 м надм. височина[4].


Значение

Макар че могат да бъдат намерени много уеб страници, в които се твърди, че Дивият коноп е лечебно растение (билка), трябва да се избягва употребата му за тези цели, тъй като растението е отровно и няма данни да притежава лечебни свойства[5]. Съдържа алкалоиди известни като пиролизидинови алкалоиди (pyrrolizidine alkaloids), които увреждат черния дроб, също така могат да предизвикат рак, а при употреба от бременни жени - увреждания на зародиша[6]


Произход и значение на латинското (научното) име

Родовото име Eupatorium произхожда от второто име на владетеля Митридат VI Евпатор (гр. Εὑπάτωρ), за който се смята, че е първият използвал растението за лечебни цели[7]. Самото име Евпатор означава "славен (благороден) баща"[8].

Видовото име cannabinum произхожда от родовото латинско име на Конопа - Cannabis sativa, поради приликата на листата на Дъбравника с тези на Конопа[9].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Делипавлов, Д. И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

[5] Hemp agrimony – WebMD.

[6] Hemp agrimony – WebMD.

[7] eupatorium – Collins dictionary.

[8] Eupator - Wikipedia.

[9] К. Методиев.

Eupatorium cannabinum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net