БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена крупина

Crupina vulgaris

Снимки на Обикновена крупина (Crupina vulgaris)

Crupina vulgaris Crupina vulgaris Crupina vulgaris Crupina vulgaris Crupina vulgaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Обикновена крупина.


Латинско име

Crupina vulgaris Cass. - чете се "крупина вулгарис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение високо от 30 до 50 cm. Стъблото облистено до разклоненията. Кошничките с 3-5 цвята. Цъфти май - август[1].


Местообитание

По пустеещи[2] и тревисти места.


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, от 0 до 1200 метра надморска височина[3].


Значение

Обикновената крупина, макар и доста разпространен вид в България, няма особено стопанско значение у нас, но в Северна Америка е инвазивен (нежелан) вид[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Invasive and Exotic Species of North America.


Crupina vulgaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net