БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновен кривец

Chondrilla juncea

Снимки на Обикновен кривец (Chondrilla juncea)

Chondrilla juncea Chondrilla juncea Chondrilla juncea Chondrilla juncea Chondrilla juncea Chondrilla juncea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновен кривец.


Латинско име

Chondrilla juncea L. - чете се "хондри́ла йу́нцеа"1. Видовото име juncea означава "прътовиден, пръчковиден"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновният кривец е двугодишно тревисто растение, високо от 30 до 130 см. Стъблата по няколко, изправени, в долната си част четинести, нагоре голи. Приосновните листа рано изсъхващи, голи, ланцетни, вълновидно нарязани; стъблените линейни или ланцетни, целокрайни или назъбени, по ръба четинесто ресничести. Кошничките цилиндрични, със 7-15 цвята и с обвивка от 1-2 реда листчета. Цветовете жълти, езичести. Плодовете в горния си край издължени във вид на носче (човка). Носчето е малко по-дълго от плода, в основата си има коронка от зъбчета. Цъфти юли-септември3.


Местообитание

По сухите каменисти места, по пясъците, край пътищата и други4.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 докъм 1000 m надморска височина5.


Общо Разпространение

Обикновният кривец е естествено разпространен е Европа, Азия и Африка, неволно е пренесен от човека на всички останали континенти, където е нежелан инвазивен вид6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

4 Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Пос. източник.

5 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

6 Chondrilla juncea (rush skeletonweed) - Invasive Species Compendium - посетен на 28 юни 2021 г.


Chondrilla juncea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net