БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Солунска метличина

Centaurea salonitana

Снимки на Солунска метличина (Centaurea salonitana)

Centaurea salonitana Centaurea salonitana Centaurea salonitana Centaurea salonitana Centaurea salonitana Centaurea salonitana Centaurea salonitana Centaurea salonitana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Солунска метличина.


Латинско име

Centaurea salonitana Vis. - чете се "центауреа салонитана".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 1 m. Придатъците на листчетата от обвивката са ресничести, с полулунна форма с бодил на върха, който може и да липсва. Хвърчилката на семената равна или по-дълга от плода. Цъфти юни-септември[1].


Местообитание

Тревисти и каменисти места[2].


Разпространение в България

Видът е установен във всички флористични райони от 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Солунската метличина е растение с декоративни качества.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

Centaurea salonitana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net