БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Вълнест аспурт

Carthamus lanatus

Снимки на Вълнест аспурт (Carthamus lanatus )

Carthamus lanatus Carthamus lanatus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Вълнест аспурт.


Латинско име

Carthamus lanatus L. - чете се "картамус ланатус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Бодливо едногодишно тревисто растение, високо до 75 cm. Цветовете са жълти. Хвърчилката е жълто-кафява[1].


Местообитание

Сухи, каменисти места[2].


Разпространение в България

Видът е разпространен в цялата страна; от 0 до 1000 м надморска височина[3].


Значение

Лечебно растение[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.


Carthamus lanatus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net