БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновен пелин

Artemisia vulgaris

Снимки на Обикновен пелин (Artemisia vulgaris)

Artemisia vulgaris Artemisia vulgaris Artemisia vulgaris Artemisia vulgaris Artemisia vulgaris Artemisia vulgaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновен пелин, Черен пелин, Див пелин


Латинско име

Artemisia vulgaris L. - чете се "артеми́зиа вулга́рис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Обикновеният пелин е многогодишно тревисто растение с изправено разклонено стъбло, високо до 1,5 м, в горната си част беловълнесто, червеникаво до тъмночервено. Листата последователни, дълги 5–10 см, пересто разделени, с ланцетни, дълбоко и раздалечено назъбени дялове, широки 2–8 мм, горните приседнали, линейноланцетни, отгоре голи, отдолу гъсто беловълнести, 3-5-делни или цели. Кошничките яйцевидни или продълговати, дълги 3–4 мм, широки 2–3 мм, с къса дръжчица, изправени или слабо наведени, събрани в гъсти метличести съцветия. Обвивните листчета беловълнести, външните заострени, вътрешните тъпи. Цветното легло голо. Цветовете тръбести, в основата си белезникави, нагоре червено-кафяви. Плодовете цилиндрични, без хвърчилка. Цъфти юли-октомври3.


Местообитание

В покрайнини на гори и храсталаци, по влажни тревисти, каменливи и песъкливи крайречни места, по изоставени и буренясали терени, край селища, пътища, ж. п. линии и др., заплевител в житни и окопни култури, лозя и овощни градини, в низините и планините4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1000 (2000) м надм. височина5.


Общо разпространение

Европа (без крайните северни и южни части), Кавказ, Сибир, Средна и Югозападна Азия. Адвентивно (въведено) в Северна Америка6.


Значение

Лечебно растение. Надземните части (Herba Artemisiae vulgaris) се използват в народната и официална медицина като апетитовъзбуждащо, спазмолитично и седативно средство. Има инсектицидни свойства7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Китанов, Б. 1987. Разпознаване и събиране на билки. Земиздат. София.

4 Гусев, Ч. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.

5 Гусев, Ч. 2012. Пос. източник.

6 Гусев, Ч. 2012. Пос. източник.

7 Гусев, Ч. 2012. Пос. източник.


Artemisia vulgaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 - 2023 BGflora.net