БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Волски език

Phyllitis scolopendrium

Снимки на Волски език (Phyllitis scolopendrium )

Phyllitis scolopendrium Phyllitis scolopendrium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Волски език.


Латинско име

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman - чете се "филитис сколопендриум".Природозащитен статут и заплахи

Видът не е защитен, но със заповед на Министъра на околната среда и водите е забранено събирането му като билка за производствени и търговски нужди.


Описание и разпознаване

Волският език е многогодишна тревиста папрат. Няма стъбло. Коренището късо, плътно. Листата излизат от коренището, неопадващи, линейно-ланцетни, дълги 10 - 60 см, в основата сърцевидни, на върха заострени, лъскави. Размножава се със спори.


Местообитание

Сенчести и влажни места.


Разпространение в България

Установен е в почти всички фитогеографски райони с изключение на следните: Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина и Черноморско крайбрежие. От 0 до 1800 м надм. височина.


Общо разпространение

Европа, Азия и Северна Америка.


Значение

Лечебно и декоративно растение.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Напълно развитите листа от волски език, събирани през периода май - септември [Митрев, Н. 1999].


Лечебно действие и приложение

При възпалителни процеси в бронхите, трахеята и пикочните пътища, при жлъчнокаменна болест, чревни спазми, стенокардия [Митрев, Н. 1999].Phyllitis scolopendrium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net