БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кафяв устрел

Vincetoxicum fuscatum

Снимки на Кафяв устрел (Vincetoxicum fuscatum)

Vincetoxicum fuscatum Vincetoxicum fuscatum Vincetoxicum fuscatum Vincetoxicum fuscatum Vincetoxicum fuscatum Vincetoxicum fuscatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кафяв устрел, Южен устрел.


Латинско име

Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Reichenb. fil. - чете се "винцетоксикум фускатум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо от 20 до 50 cm. Венчето на цветовете кафяво, отвътре голо (рядко с извити власинки). Листата покрити с власинки по жилките и ръба. Цъфти през месеците май-юни[1].


Местообитание

По пясъци и сухи места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Стара Планина (западни и източна), Софийски район, Знеполски район, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Долината на Струма, Славянка, Беласица, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи и Витошки район[3].


Общо разпространение

Югоизотчна Европа[4].


Значение

Кафявият устрел е лечебно и медоносно растение[5].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Кузманов, Б. 1982. Флора на Н. Р. България, том VІII, София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Vincetoxicum fuscatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2017 BGflora.net