БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дебрянка

Sanicula europaea

Снимки на Дебрянка (Sanicula europaea)

Sanicula europaea Sanicula europaea Sanicula europaea Sanicula europaea Sanicula europaea Sanicula europaea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дебрянка. За всички известни народни имена на растението - вижте най-долу на страницата


Латинско име

Sanicula europaea L. - чете се "саникула еуропеа".


Природозащитен статут и заплахи

Дебрянката НЕ е защитена от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Коренището почти вертикално или косо, до 0,5 cm дебело, чернокафяво, покрито в горната част с люсповидни остатъци от миналогодишни листа. Стъблото 20-40 (60) cm високо, до 2-3 mm в диаметър, голо, ръбесто, кухо, безлистно, по-рядко с 1-2 листа, обикновено единично, рядко стъблата 2-3. Листата 3-6 (8) cm дълги и 4-10 cm широки, с 5-25 cm дълги, тръбести дръжки, в очертание сърцевидно закръглени до бъбрековидни, голи, дълбоко дланевидно разделени на 3-5 (до 7) дяла; изрезите между средния дял и съседните достигат почти до основата, а изрезите, отделящи приосновните дялове, значително по-плитки; средните дялове широко обратно яйцевидни, към основата клиновидно стеснени, на върха повече или по-малко триделно врязани, тъпи, по ръба неравномерно напилено назъбени със зъбци, завършващи с остро, до 1 mm дълго бодилче. Стъбловите листа подобни на приосновните, но по-дребни, с по-малко дялове и с къси дръжки или приседнали. Сенниците 5-6 (-8) mm в диаметър, многоцветни, с вътрешни двуполови и външни тичинкови цветове; прицветниците 4-6, 1-1,5 mm дълги, линейни, цели. Тичинковите цветове в сенника 6-8, с къси дръжки. Двуполовите цветове единични или няколко, приседнали или с много къси дръжки. Венчелистчетата около 1,5 mm дълги, широко обратно яйцевидни, на върха дълбоко двуделни, с извити към изреза странични дялове и почти триъгълен, завит навън и с върха си достигащ почти до основата на венчелистчето среден дял. Стълбчетата спирално завити и извити надолу, много по-дълги от зъбците на чашката. Плодовете 4-5 mm дълги, сферично яйцевидни, гъсто покрити с многобройни кукести, разширени в основата си шипчета; Мерикарпиите от външната страна силно изпъкнали, от вътрешната плоски; каналите на плодовете многобройни, едва забележими. Цъфти май-юли[1]. Плодовете, чрез кукестите си шипчета, се закачват за козината на животните и дрехите на човека и така се разпространяват (зоохория)[2].


Местообитание

Из сенчести влажни места в горите, най-често в широколистни, особено букови, по-рядко иглолистни гори, предимно в предпланинския и планинския пояс[3].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна[4].


Общо разпространение

Европа (с изключение на най-северните части), Западен Сибир, Кавказ, Югозападна Азия, Северна Африка и в горите на тропична Африка[5].


Значение

Лечебно растение. Надземните части съдържат сапонини, етерични масла, дъбилни вещества, смоли, горчиви вещества, витамин С и органични киселини. Коренището е богато на сапонини - 6,6%. Изолирани са тритерпеновите сапонини: саникула сапонин А и Б с бактерицидно действие. Коренището и надземната част в миналото са използвани като дрога. В нашата народна медицина отварата от дебрянка се прилага като кръвоспиращо средство при различни кръвоизливи-хемороиди, дизентерия и др., като затягащо средство при диарии и против болки в стомаха и червата, както и за гаргара при ангина и фарингити[6].Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Мъжка кошута, Петопръстница (Берковица), Чичяк (Тетевенско)[7].


Източници на информация

[1] Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София.

[2] К. Методиев.

[3] Асенов, Ив. 1982. пос. съч.

[4] Асенов, Ив. 1982. пос. съч.

[5] Асенов, Ив. 1982. пос. съч.

[6] Асенов, Ив. 1982. пос. съч.

[7] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София


Sanicula europaea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2020 BGflora.net