БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пащърнак

Pastinaca sativa

Снимки на Пащърнак (Pastinaca sativa)

Pastinaca sativa Pastinaca sativa Pastinaca sativa Pastinaca sativa Pastinaca sativa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пащърнак, Пащарнак, Обикновен пащърнак.


Латинско име

Pastinaca sativa L. - чете се "пастинака сатива".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двугодишно до многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 50-100 cm. Листата до 35 cm дълги, просто пересто наделени. Главните лъчи на сложния сенник 4-20 на брой, 1,5-5 cm дълги, нееднакви, без обвивка от листчета в основата си. Сенниците с 6-15 цвята. Венчелистчетата са жълти. Плодовете елипсовидни, слабо издути или закръглени[1]. Цъфти през месеците май - август.


Местообитание

По влажни тревисти места, край пътища. Отглежда се и като културно растение[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 0 до 1500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Кавказ и Сибир[4].


Значение

Пащърнакът се разделя на два подвида astinaca sativa ssp. sativa с месесто удебелено коренище и Pastinaca sativa ssp. urens с тънко вретеновидно коренище[5]. Първия подвид се отглежда и е известен като културно хранително растение още от древността. Използват се коренищата му за храна, а листата за подправка.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Пеев, Д. 1982. В: Флора на Народна Република България. Том VІІІ.

[2] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.

[3] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.

[4] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.

[5] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.


Pastinaca sativa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net