БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планински пащърнак

Pastinaca hirsuta

Снимки на Планински пащърнак (Pastinaca hirsuta)

Pastinaca hirsuta Pastinaca hirsuta Pastinaca hirsuta Pastinaca hirsuta Pastinaca hirsuta Pastinaca hirsuta Pastinaca hirsuta Pastinaca hirsuta Pastinaca hirsuta Pastinaca hirsuta

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Планински пащърнак.


Латинско име

Pastinaca hirsuta Panč. - чете се "пастинака хирсута".

Panč. е съкратено име на учения описал растението за пръв път за науката. В случая това е сръбският ботаник Йо́сиф (Йо́сип) Па́нчич (Josif Pančić - роден 1814 – починал 1888). При произнасянето на латинското име на даден вид, името на учения, който го е описал, обикновено не се произнася.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Височината на растението от 0,2 до 0,8 m. Листата с пересто нарязани дялове. Главните лъчи на сложния сенник са от 5 до 15 на брой, дълги от 1 до 4 cm, при основата с 3-5 тревисти листчета. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Ливади и пасища[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Славянка, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина, Средна гора, Знеполски район, Странджа, Витошки район, Рила, Пирин, Беласица, Родопи, Западни гранични планини и Софийски район; между 500 и 2000 метрта надморска височина[3].

Карта показваща естественото разпространение на Планинския пащърнак по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Pastinaca hirsuta

Между 500 и 2000 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте само в държавите на Балканския полуостров[6].



Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Pastinaca hirsuta in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net