Банатски воден морач

Oenanthe banatica

Снимки
Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica
снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4 снимка 5 снимка 6 снимка 7 снимка 8
Особености на вида
Българско наименованиеБанатски воден морач
Латинско наименованиеOenanthe banatica Heuffel - чете се "енанте банатика"
Природозащитен статут и заплахиВидът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.
Описание и разпознаванеБанатският воден морач e многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо 25-110 cm, наребрено и набраздено. Обвивката на сложния сенник с едно тревисто листче или липсва. Сенниците с 25-35 цвята. Цветовете бели или розови, 2,5-4,5 mm в диаметър, несиметрични. Долните листа обратнояцевидни или продълговати, тъпи. Плодовете са 3,5-4,5 mm дълги, с 3 ребра и бразди по външната и 1 ребро по страничната повърхност [Пеев, Д. 1982. Флора на Народна Република България, том VІIІ, София]. Цъфти юни-август
МестообитаниеВлажни ливади и тревисти места [Делипавлов & кол., 2003].
Разпространение в БългарияВидът е установен в цялата страна от морското равнище докъм 1600 метра надморска височина [Пеев, 1982].
Общо разпространениеЦентрална (източните части) и Югоизточна (Балкански полуостров) Европа [Пеев, 1982].

Начало > Семейства > семейство Сенникоцветни > род Воден морач > Банатски воден морач

ban

ban

© 2010 BGflora.net

ban