БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Банатски воден морач

Oenanthe banatica

Снимки на Банатски воден морач (Oenanthe banatica)

Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica Oenanthe banatica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Банатски воден морач.


Латинско име

Oenanthe banatica Heuffel - чете се "енанте банатика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Банатският воден морач e многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо 25-110 cm, наребрено и набраздено. Обвивката на сложния сенник с едно тревисто листче или липсва. Сенниците с 25-35 цвята. Цветовете бели или розови, 2,5-4,5 mm в диаметър, несиметрични. Долните листа обратнояцевидни или продълговати, тъпи. Плодовете са 3,5-4,5 mm дълги, с 3 ребра и бразди по външната и 1 ребро по страничната повърхност[1]. Цъфти юни-август.


Местообитание

Влажни ливади и тревисти места[2].


Разпространение в България

Видът е установен в цялата страна от морското равнище докъм 1600 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Централна (източните части) и Югоизточна (Балкански полуостров) Европа[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Пеев, Д. 1982. Флора на Народна Република България. Том VІIІ. София.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.

[4] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.


Oenanthe banatica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2020 BGflora.net