БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мироидес

Myrrhoides nodosa

Снимки на Мироидес (Myrrhoides nodosa)

Myrrhoides nodosa Myrrhoides nodosa Myrrhoides nodosa Myrrhoides nodosa Myrrhoides nodosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Мироидес.


Научно наименование

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon - чете се "мироидес нодоза".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мироидесът е едногодишно тревисто растение. Стъблото високо от 20 до 80 cm, изправено, кухо, под възлите в зряла възраст силно мехуресто подуто. В долната си част покрито с дълги, насочени надолу, твърди четинки. Сложният сенник без обвивка или понякога само с едно листче, главните лъчи 2-3. Сенникът с 5-10 цвята с различно дълги дръжки, средният цвят почти приседнал. Плодовете от 7 до 12 mm дълги, тясно продълговати, към върха конично стеснени, твърдо четинесто влакнести, власинките насочени напред и често дъговидно извити, разположени върху брадавички. Цъфти (април) май-юни.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

Мироидесът расте в храсталаци, светли дъбови гори, поляни и по каменисти склонове и скалисти места в равнините и предпланините [Асенов, 1982].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от морското равнище докъм 800 метра надморска височина [Асенов, 1982].


Общо разпространение

Южна Европа (Португалия, Испания, Франция, Италия и Балкански полуостров), на север до Южна Унгария, Румъния и Крим, Средиземноморие, Кавказ, Средна Азия (Туркмения, Памир и Алтай) и Югозападна Азия (Мала Азия до Иран) [Асенов, 1982].


Значение

Мироидесът е етеричномаслено растение [Асенов, 1982].Myrrhoides nodosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

ban