БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Замайващ балдаран

Chaerophyllum temulentum

Снимки на Замайващ балдаран (Chaerophyllum temulentum)

Chaerophyllum temulentum Chaerophyllum temulentum Chaerophyllum temulentum Chaerophyllum temulentum Chaerophyllum temulentum Chaerophyllum temulentum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Замайващ балдаран.


Латинско име

Chaerophyllum temulentum L. - чете се "херофилум темулентум". Среща се и като Ch. temulum


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Замайващият балдаран е двугодишно тревисто растение, достигащо височина от 0,3 до 1 m. Обвивните листчета (прицветниците) на цветните дръжки са с реснички по ръба. Листата два пъти перести с тъпи, яйцевидни или продълговато-яйцевидни крайни дялове. Плодовете дълги 4-6 mm. Цъфти през месеците май-август[1].


Местообитание

Сенчести гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

В цялата страна от 0 и 1200 метра надморска височина[3].


Употреба

Лечебно и отровно растение[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Chaerophyllum temulentum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net