БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ким

Carum carvi

Снимки на Ким (Carum carvi)

Carum carvi Carum carvi Carum carvi Carum carvi Carum carvi Carum carvi Carum carvi Carum carvi Carum carvi

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ким, Обикновен Ким, Кимион.


Латинско име

Carum carvi L. - чете се "карум карви".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кимът е многогодишно тревисто растение, достигащо височина до 80 сантиметра. Сенниците при основата на цветните дръжки без обвивка от обвивка от листчета или с обвивка от 1 до 3 нишковидни, рано опадващи листчета. Цветовете са бели. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Из ливади, горски поляни и пасища, по стръмни тревисти склонове в предпланините и планините[2].


Разпространение в България

Предбалкан, Средна и Западна Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Рила, Западни и Средни Родопи, от 700 до 1600 метра надморска височина[3].

Карта показваща естественото разпространение на Ким по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Carum carvi


Общо разпространение

Европа, Азия и Северна Африка. Пренесено в Северна Америка и Нова Зеландия[5]


Значение

Кимът се отглежда в Европа от древността заради плодовете, които притежават своеобразен аромат и намират голямо приложение като подправка. Плодовете съдържат 3-7% етерично масло с главна съставка кетона карвон (50-60%) и около 30% лимонен. Освен етерично масло плодовете съдържат 15-20% тлъсто масло и около 20% белтъчни вещества, поради което остатъкът след извличане на етеричното масло може да се използува за добиване на техническо масло, а кюспето е добър фураж. В медицината запарка от плодовете или спиртен разтвор от етерично масло се използува при метеоризъм, стомашни и чревни колики и лошо храносмилане. Медоносно растение, даващо изобилен нектар[6].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Д. Пеев. 1982. В: Флора на Народна Република България. том VIII, София.

[3] Д. Пеев. 1982. В: Флора на Народна Република България. том VIII, София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Д. Пеев. 1982. В: Флора на Народна Република България. том VIII, София.

[6] Д. Пеев. 1982. В: Флора на Народна Република България. том VIII, София.Carum carvi in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net