БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лаваница

Alisma plantago-aquatica

Снимки на Лаваница (Alisma plantago-aquatica)

Alisma plantago-aquatica Alisma plantago-aquatica Alisma plantago-aquatica Alisma plantago-aquatica Alisma plantago-aquatica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лаваница, Жиловлековидна лаваница.


Латинско име

Alisma plantago-aquatica L. - чете се "али́зма планта́го акуа́тика"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лаваницата е многогодишно тревисто растение. Коренището дебело до 2 см. В някои растения (subsp. graminifolium Ehrh.) петурите на долните листа и листата на младите растения плаващи, линейни, приседнали, останалите с дълги дръжки, яйцевидни до ланцетни, на върха заострени, а в основата слабо сърцевидни, заоблени или стеснени в дръжка. Съцветието рядко, по-дълго от листата. Прешлените на съцветието (долните) отдалечени един от друг до 20 см. Дръжките на цветовете 1-3 см дълги. Чашелистчетата широко яйцевидни, 3 мм дълги, 2 мм широки, възтъпи, зелени. Венчелистчетата възкръгли, до широко обратно яйцевидни, с нокътче в основата, до 6 мм дълги, бели или червеникави, към нокътчето жълти. Плодчетата клиновидни, на гърба с една или две браздички. Семената възчерни, прозират странично през тънката обвивка на плода. Цъфти юни-август2.


Местообитание

Расте из заблатени и мочурливи места, по периферията на блата и в пресъхващи водни басейни и локви3.


Разпространение в България

В цялата страна4.


Общо разпространение

Почти цяла Европа, Азия, Северна Америка5.


Значение

Поради това, че в различии свои части растението съдържа вещества, като скорбяла, смола, етерично масло, захари, танини, неуточнено горчило и отровни вещества, в миналото, а и сега у нас до известна степен се е използувало и използува за лекуване на различии болести или за храна. В свежо състояние той е отровно, но след изсушаване отровността изчезва. Коренището действува затягащо и диуретично, то може да се използува в сухо състояние за храна, понеже съдържа скорбяла. Изсушено и стрито на прах е използувано особено в миналото против бяс, скорбут, диабет,хематурия, бъбречни заболявания и др. Някои считат, че той има известии медоносни качества. Използува се и като декоративно растение при малки изкуствени заблатявания и в басейни6.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Йорданов, Д. 1963. В: Флора на Народна Република България, том I, Издателство на БАН, София.

3 Йорданов, Д. 1963. Пос. източник.

4 Йорданов, Д. 1963. Пос. източник.

5 Йорданов, Д. 1963. Пос. източник.

6 Йорданов, Д. 1963. Пос. източник.


Alisma plantago-aquatica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net