БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Хиркански явор (Хиркански клен)

Acer hyrcanum

Снимки на Хиркански явор (Acer hyrcanum)

Acer hyrcanum Acer hyrcanum Acer hyrcanum Acer hyrcanum Acer hyrcanum Acer hyrcanum Acer hyrcanum Acer hyrcanum Acer hyrcanum Acer hyrcanum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Хиркански явор, Хиркански клен, Паклен[1].


Латинско име

Acer hyrcanum Fisch. & C.A.Mey. - чете се "ацер хирканум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Ключов вид за редица Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България.


Описание и разпознаване

Хирканският явор е листопадно дърво, достигащо височина 10 до 15 m и диаметър на ствола до 30-40 cm.

Листата са дълги от 3 до 9 cm; разделени на три или по-рядко пет дяла. Дяловете са назъбени с 2 до 4 зъбци или са целокрайни.

Кората е сиво-кафява и гладка в млада възраст, а по-късно се напуква на люспи.

Цветовете са бледожълти, еднополови, събрани в изправени щитовидни съцветия.

Двата дяла на плодовете (крилатките) са почти успоредно разположени един спрямо друг. Семената са кълбовидни. Цъфти април-май[2][3].


Местообитание

Най-добре се развива по склоновете на защитените и влажни долини, където участва в състава на смесени широколистни или иглолистни гори като единично дърво[4]. Сниманото от нас дърво растеше на открито - извън гора[5].


Разпространение в България

Разпространение на Хирканския явор по флористични райони (оцветените в сиво)[6]:

Acer hyrcanum

До 1700 метра надморска височина[7].


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Мала Азия и Кавказ[8].


Значение

Горскостопанско[9].


Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в БългарияИзточници на информация

[1] Б. Давидов, А. Явашев, Б. Ахтаров, 1939. Материали за български ботанически речник, София.

[2] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[5] К. Методиев, 2018 - собствено наблюдение .

[6] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[7] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[8] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[9] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Acer hyrcanum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net