Българската флора онлайн

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Сътворението на растенията от Господ Иисус Христос в третия ден от творението на света.

"Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения."

Св. Библия, Псалом 103:24

Този уебсайт ще се опита, с Божията помощ, да покаже красотата и разнообразието на българските диворастящи растения*, с това бихме желали да постигнем следните цели:

Растенията са представени с кратък текст и оригинални снимки направени в България. Видовете са подредени както в общ списък на всички видове включени в сайта (латински имена), така и в списъци по семейства и родове (български и латински имена). Връзките към различните списъци следват по-долу.

Растенията подредени по окраската на цвета

СЕМЕЙСТВА I РОДОВЕ I ВИДОВЕ


Дърветата в България


Растенията по нашите улици I Диворастящи пролетни цветя

Природни местообитания

* Поради големият обем на работата, сайтът ще се изгражда постепенно, като с предимство ще бъдат качвани защитените, редки и лечебни видове растения.


Търсене в сайта


The Bulgarian flora online in English
Входна страница

Abort.bg - истината за абортите


Последно качени видове

12 август 2017:

Лепило - Viscaria vulgaris

1 август 2017:

Храстовиден очиболец - Potentilla fruticosa

24 юли 2017:

Високо горчивче - Picris altissima

14 юли 2017:

Смрадлива дрипавка - Crepis foetida

10 юли 2017:

Крайручейна горва - Cardamine rivularis

7 юли 2017:

Планински бряст - Ulmus glabra

3 юли 2017:

Мъхнат девесил - Heracleum verticillatum

21 юни 2017:

Качулеста телчарка - Polygala comosa

14 юни 2017:

Родопска зърника - Rhamnus rhodopeus

12 юни 2017:

Горска жълтуга - Genista ovata

8 юни 2017:

Пронизанолистен трибел - Smyrnium perfoliatum


Обновени страници

1 октомври 2016 г.:

Добавени са шест нови снимки - 9, 10, 11, 12, 13 и 14 и е допълнено описанието на Цера - Quercus cerris.

30 юли 2016 г.:

Добавени са три нови снимки - 6, 7 и 8 и е допълнено описанието на Полската поветица - Convolvulus arvensis.

27 февруари 2016:

Сменени са снимките и е допълнено описанието на Синчец - Scilla bifolia

24 юли 2015:

Добавена е нова снимка на Смрадликата - Cotinus coggygria.

11 юни 2015:

Допълнено е описанието на род Детелина - Trifolium

25 април 2015:

Сменени са снимки 4 и 6 на Урвилеевата тлъстига - Sedum urvillei.

Добавени са две нови снимки - 6 и 7 - към снимките на Глухарчето - Taraxacum officinale.

5 април 2015:

Допълнено е описанието на Росицата - Parnassia palustris

9 февруари 2015:

Допълнено е описанието на Бяла мура - Pinus peuce

08 декември 2014:

Подготвихме специална страница, чрез която да се улесни разпознаването на естествено разпространените в България родове от семейство Борови (Pinaceae).


речник I за сайта I източници


Банер за сайта на Българската православна църква

Банер за сайта на Пловдивска Света Митрополия

Бъди верен

ТЮФ НОРД България ЕООД

Българският ПРАВОСЛАВЕН каталог в Интернет - Pravoslavieto.com

Гъбите от Червената книга на България

Банер за сайта за сухоземните костенурки

© 2006 - 2017 BGflora.net

ban