Петров кръст

Lilium martagon

Снимки
Lilium martagon Lilium martagon Lilium martagon Lilium martagon Lilium martagon
снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4 снимка 5
Особености на вида
Българско наименованиеПетров кръст. За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Замбак (тур.); Златовръх; Златовърх крем; Златовършец; Къдравиче (с. Хлевени, Ловешко); Крин (гр. Трън); Кърши калпак; Къдравче; Ресен; Росян; Ресън; Ру̀ган (с. Бобища, Костурско); Тигрова лилия (Софийско); цѐрвен за̀мбак (гр. Битоля) [Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София].
Латинско наименованиеLilium martagon L. - чете се "лилиум мартагон"
Природозащитен статут и заплахиВидът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.
Описание и разпознаванеМногогодишно тревисто луковично растение. Луковицата яйцевидна, до 5 cm дълга, жълта. Стъблото е изправено, високо от 0,5 до 1,2 м. Листата са разположени прешленесто, в 1-3 прешлена. Цветовете са събрани в гроздовидно съцветие. Околоцветникът на цвета се състои от 6 извити навън розово-червени листчета, дълги около 4,5 cm и 0,5-1 cm широки. Тичинките са 6 на брой с червеновиолетови прашници. Стълбчето два пъти по-дълго от яйчника. Плодът е шест делна кутийка, 2-3 cm дълга. Цъфти юни - юли.
МестообитаниеВ гори и горски поляни в равнините и планините, субалпийски ливади и др. тревисти места.
Разпространение в БългарияУстановен е във всички фитогеографнски райони до 2000 метра надморска височина.
Общо разпространениеЕвропа и Азия.
ЗначениеДекоративно и медоносно растение, използва се в народната медицина.
БележкиВидът е защитен в някои европейски държави.

Начало > Семейства > семейство Кремови > род Крем > Петров кръст

© 2007 - 2014 BGflora.net

ban