БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лепило

Viscaria vulgaris

Снимки на Лепило (Viscaria vulgaris)

Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris Viscaria vulgaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лепило.


Латинско име

Viscaria vulgaris Roehl. - чете се "вискариа вулгарис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лепилото е многогодишно тревисто растение, достига височина от 0.3 до 1 m. Стъблото голо (без власинки), под горните възли лепкаво и червено до черно. Чашката на цветовете с 10 ребра. Венчелистчетата пурпурни, по-рядко бели, с израстъци при основата на петурата. Плодникът с 5 стълбчета. Плодната кутийка разположена върху плодна дръжка (карпофор), при основата си 5-гнездна и се отваря на върха с 5 зъбчета. Семената бъбрековидни, грапави. Цъфти май-август[1].


Местообитание

В храсталаци, по тревисти места и ливади[2].


Разпространение в България

Установяван е в цялата страна от 0 до 1200 метра надморска височина[3].Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.


Viscaria vulgaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban